Z důvodu aktuální situace jsou letošní závody zrušeny. Děkujeme za pochopení.

Název akce:

 • MTB Jemnice "O putovní pohár Barchanu"

Datum:

 • sobota 16. 5. 2020 - 13. ročník závodu

Trasy:

 • A 52 km, převýšení 1210 m, vede převážně po lesních a polních cestách. Na několika místech se křižuje se silnicí.
 • B 20 km, převýšení 460 m, vede po lesních cestách v panenském lese. Na trase je možný doprovod závodníka osobou starší 18-ti let.
 • C 10 km, převýšení 205 m, vede po lesních cestách v panenském lese. Na trase je možný doprovod závodníka osobou starší 18-ti let.
 • D 10 - 1000 m, převýšení do 10 m, povede po louce v zázemí závodu. 
 • Trasy vedou národním parkem Podyjí. Je zde zákázáno jakékoliv znečišťování a odhazování odpadků. Děkujeme, že respektujete přírodu.

Startovné: 

Závodní trasy A, B, C, D

 • Ročník 2001 a starší = zaplacení v den závodu 350,- Kč / při online registraci 250,- Kč (v ceně je jídlo, pití a doprovodný program)
 • Ročník 2002 - 2009 =  zaplacení v den závodu 100,- Kč / při online registraci 50,- Kč (v ceně je jídlo, pití a doprovodný program) 
 • Ročník 2010 a mladší = ZDARMA
Nezávodní trasa Fitness - B 20 km
 • Ročník 2001 a starší = zaplacení v den závodu 150,- Kč / při online registraci 100,- Kč (v ceně je jídlo, pití a doprovodný program)
 • Ročník 2002 - 2009 =  zaplacení v den závodu 100,- Kč / při online registraci 50,- Kč (v ceně je jídlo, pití a doprovodný program)
 • Ročník 2010 a mladší = ZDARMA

Registrace:

 • Registrovat se můžete online. Od 10.02.2020 do 14.05.2020.
 • Změna v registraci je možná nejpozději do 14.05.2020
 • V den závodu od 08:00, min. 60 minut před startem Vaší kategorie.

Kategorie:

Časový program:

 • 08:00 začátek akce a registrací.
 • Registrace pro předem přihlášené závodníky končí 30 minut před startem kategorie.
 • Registrace pro příchozí závodníky končí 60 minut před startem kategorie.
 • 10:00 start trasy D pro ročníky 2009 a mladší
 • 11:00 start odrážedel
 • 11:10 vyhlášení výsledků pro závodní trasu D.
 • 11:30 start hlavního závodu A 52 km
 • 11:35 start závodu B 20 km
 • 11:35 start Fitness trasy B 20 km
 • 11:40 start trasy C 10km pro ročníky 2007-2008
 • 15:00 vyhlášení výsledků
 • 18:00 oficiální ukončení akce

Ceny:

 • Finanční ohodnocení na trase A 52 km nejlepší muži:
   
  1. místo 1.000,- Kč
   2. místo 500,- Kč
   3. místo 300,- Kč.
 • každé kategorii ceny pro 3 nejrychlejší závodníky
 • Fitness jízda se nevyhlašuje.
 • Závodník s nejlepším časem (trasa A) ze všech kategorií navíc získává putovní pohár Barchanu.

Čipové měření:

 • Prosíme, dbejte pokynů na správné připevnění čipu. V případě nenastoupení k závodu, či při nedokončení závodu čip vždy odevzdejte pořadateli. V případě ztráty čipu taktéž vždy informujte pořadatele. Čip zůstává ve vlastnictví společnosti a je Vám prostřednictvím pořadatele pro závod pouze zapůjčen. Prosíme o jeho řádné vrácení po ukončení závodu i v případě nedokončení závodu. Hodnota čipu je 500,- Kč.

Příjezd a parkování:

 • Start závodu je v obci Panenská u Jemnice na Vysočině. 
 • Trasu si můžete naplánovat na mapy.cz nebo Google mapy.
 • Parkování bude označeno.

Doprovodný program

 • skákací hrad
 • trampolína
 • občerstvení (jídlo, pití)
 • doprovodné akce partnerů